தமிழக அரசு TANGEDCO தேர்வு குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு வெளியீடு

TANGEDCO தேர்வு தொடர்பாக முக்கிய அறிவிப்பு தெரியுமா?

TANGEDCO தேர்வு தொடர்பாக முக்கிய அறிவிப்பு தெரியுமா?

See More
தமிழ்நாடு மின் கழகத்தில் 1800 காலியிடங்கள்

TANGEDCO JOBS 2020|1,800 காலியிடங்கள்; வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் 2020

தமிழ்நாடு மின் கழகத்தில் 1800 காலியிடங்கள் நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியீடு!

See More