2024 வைகாசி விசாகம் எப்பொழுது

2024 வைகாசி விசாகம் எப்பொழுது? |Vaikasi Visakam 2024? | Vaikasi Visakam 2024 Date?

2024 வைகாசி விசாகம் எப்பொழுது? |Vaikasi Visakam 2024? | Vaikasi Visakam 2024 Date?

விசாக நட்சத்திரம் முருகப்பெருமானுடையது, வைகாசி விசாக தினத்தில் முருகப்பெருமான் அவதரித்தார் என்று புராணங்கள் கூறுகின்றன.