2023 ஆடி அமாவாசை எப்போது

aadi amavasai 2023 date? aadi amavasai eppothu 2023 | ஜூலை 17 2023 (ம) ஆகஸ்டு 16 2023?

2023 ஆடி அமாவாசை எப்போது? 17-07-2023 (அ) 16-08-2023? aadi amavasai 2023 date tamil