ஆருத்ரா தரிசனம் 2021 நாள் & தேதி

2021 Arudra Darshan date and time in tamil

Arudra Darshan Date & Time 2021|ஆருத்ரா தரிசனம் 2021 நாள் & தேதி?

2021 டிசம்பர் 20 திங்கட்கிழமை ஆருத்ரா தரிசனம்
December 20, 2021
Arudra Darisanam is onDecember 20, 2021 (Monday). 2021 Aarudhra Darshan is celebrated Margazhi Month (December – January) Thiruvadirai Nakshatra.