தீபாவளி பட்டாசுக்கு தேவையான திரி எப்படி செய்றாங்க

CRACKERS FACTORY VISIT|பட்டாசு திரி தயாரிப்பு|Fuse for Firecracker

2021 Diwali Crackers Factory| Making of Crackers Sivakasi | பட்டாசுகள் தயாரிப்பு |Firework Industries Video Sivakasi