சிவகாசி பட்டாசு வீடியோ 2021 SIVAKASI PATTASU CRACKERS TESTING

Different Type of Sivakasi Crackers Testing 2021|Diwali 2021

பட பட பட்டாசு வெடிக்கலாமா? சிவகாசி பட்டாசு வீடியோ 2021|SIVAKASI PATTASU|CRACKERS TESTING

Vanitha Fireworks TapTap Testing
Sri Krishna Fireworks MUSICAL CRACKERS
Sunindiya Fireworks – 2 3/4″ inch Kuruvi
Sunindiya 3 1/2″ inch Lakshmi
Sunindiya 25 Chorsa Crackers

 

One thought on “Different Type of Sivakasi Crackers Testing 2021|Diwali 2021

  1. வணக்கம் சார்
    உங்களுடைய அனைத்து வகையான வானில் சென்று வெடிக்க கூடிய அனைத்து ஃபேன்சி பட்டாசுகளும் அற்புதமாக வெடித்தது நன்றி இந்த 2021 தீபாவளிக்கு உங்களுடைய பட்டாசுகள் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தேன்

Comments are closed.