அத்தி வரதரை எப்போது வழிபடுவது சிறப்பு தெரியுமா?

அத்தி வரதரை இந்த நாட்களில் வழிபடுவது நல்லதா?