அத்தி வரதரை தரிசிக்க, ‘ஆன்லைன்’ முன்பதிவு; சனி, ஞாயிறு இல்லை!