அத்தி வரதர் குளத்தில் இருந்து வெளியே வரும் போது எடுக்கப்பட்ட காட்சி!

Athivaradhar Raised Today(28.06.2019) – 40 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தரிசனம் தரும் அத்தி வரதர் – AthiVaradar Temple Latest News & Updates #athivaradharvideo #அத்திவரதர்2019