அத்தி வரதர் விழாவில் சிறப்பு தரிசனம் ஆரம்பம்! Rs.500 சஹஸ்ரநாம அர்ச்சனை!

அத்தி வரதர் வைபவம் 2019 – சஹஸ்ரநாம சிறப்பு அர்ச்சனை ஆரம்பம்!