கருத்தடை மாத்திரைகள்

கருத்தடை மாத்திரைகள் எடுத்துகொண்டால் உடல் எடை கூடுமா?

கருத்தடை மாத்திரைகள் எடுத்துகொண்டால் உடல் எடை அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளதா?

See More
நாப்கின் பயன்படுத்தும் பெண்களுக்கு ஏற்படும் பேராபத்துக்கள் தெரியுமா

நாப்கின் பயன்படுத்தும் பெண்கள் அனைவரும் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய வீடியோ!

நாப்கின் பயன்படுத்தும் பெண்கள் அனைவரும் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய வீடியோ! 1. Hormonal Imbalance 2. PCOS 3. PCOD 4. felopian tube block 5. Cervical cancer 6. Thyroid 7. Toxic Shock Syndrome 8. DIABETS 9. Depression 10 ovarian cancer 11. Fertility problems 12. breast cancer 13. Interfer with baby embryonic development நாப்கின் பயன்படுத்தும் பெண்கள், Sanitary Napkin,டாக்சின்,dioxin,பெண்கள் உடல்நலம்,

See More