புதிய ரேஷன் கார்டு எப்போது கிடைக்கும்

ஜூன் 1 முதல் one ration one ration card tamilnadu|புதிய ரேஷன் கார்டு எப்போது கிடைக்கும்?

ஜூன் 1 முதல் one ration one ration card tamilnadu|புதிய ரேஷன் கார்டு எப்போது கிடைக்கும்?

See More
tnpds -gov-in website not working tnpds

tnpds.gov.in 2017 website working or not?

tnpds.gov.in 2017 website working or not?

See More

How to Check TNPDS Smart Ration Card Status Online | Tnpds.net.in

How to Check TNPDS Smart Ration Card Status Online | Tnpds.net.in TNPDS Smart Card Status Online :   Tamil Nadu Old ration cards will be automatically converted into the new smart ration cards by the government. TN Smart ration cards latest notification, changes, support will be available at the official web portal of TNPDS.   […]

See More
TNPDS Online Smart Ration Card Correction in TamilNadu - tnpds-net-in

TNPDS Online Smart Ration Card Correction in TamilNadu | Tnpds.net.in

TNPDS Online Smart Ration Card Correction in TamilNadu | Tnpds.net.in   TNPDS Ration Card Correction : Tamil Nadu Government has presented an new online system for digital smart ration card. TN Government has set up this smart ration card scheme to take the system to the next digital level. Tamil Nadu Old ration cards will […]

See More
SMART RATION CARD Types in Tamilnadu - tnpds-net-in

TNPDS – SMART RATION CARD Types in TamilNadu

TNPDS – SMART RATION CARD Types in TamilNadu   PHH RICE(Priority House Hold (PHH) Ration Card) : Benefits of Priority Ration Cards All commodities like Rice, Sugar, Wheat, Kerosene, Toor dhall , Urid dhall , Palmolein Oil   PHHA Benefits of PHHA Cards : 35KG RICE + ALL COMMODITIES Sugar, Wheat, Kerosene, Toor dhall , […]

See More
check smart ration card status

How to Track the Smart Card Application Status Online

How to Track the Smart Card Application Status Online – TNPDS.GOV.IN If you have already applied new smart card/smart ration card correction, you must have your application reference number. Using your reference number, check the status of your smart card application using tnpsc official website. Step 1: 1. Open Official Website of TNPDS www.tnpds.gov.in 2.Click […]

See More
APPLY SMART RATION CARD ONLINE - TNPDS-NET-IN

How to Apply New Smart Ration Card Online – WWW.TNPDS.GOV.IN

  How to Apply Online for New Smart Ration Card   Step by Steps Instruction to Apply for Smart Ration Card/Family Card Through Online in TamilNadu.   STEP 1: Go to the official website of Tamilnadu Public Distribution(TNPDS) – www.tnpds.gov.in , www.tnpds.com STEP 2: Click Now “Smart Card Application” under the USEFUL LINKS section as […]

See More