போஸ்ட் ஆபிஸ் 4310 GDS வேலை

போஸ்ட் ஆபிஸ் 4310 GDS வேலை Very Important Information | GDS Selection Process Post Office Jobs Tamil

போஸ்ட் ஆபிஸ் 4310 GDS வேலை Very Important Information | GDS Selection Process Post Office Jobs Tamil

Tamil Nadu Circle Post Office GDS Job Posting Name :
1. BPM ( Branch Post Master )

2. ABPM ( Assistant Branch Post Master )

3. Dak Sevak

4310 vacancies