முதல்வரின் ஆல் பாஸ் அறிவிப்பு

முதல்வரின் “ஆல் பாஸ்” அறிவிப்பு… பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடிய மாணவர்கள்..!

முதல்வரின் “ஆல் பாஸ்” அறிவிப்பு… பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடிய மாணவர்கள்..!

See More
10-ஆம் வகுப்பு தனித்தேர்வர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி

10-ஆம் வகுப்பு தனித்தேர்வர்களையும் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக அறிவிக்க ஆலோசனை!

10-ஆம் வகுப்பு தனித்தேர்வர்களையும் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக அறிவிக்க ஆலோசனை!  

See More
10-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கிரேட் அடிப்படையில் தேர்ச்சி

பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கிரேட் அடிப்படையில் தேர்ச்சி?

பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கிரேட் அடிப்படையில் தேர்ச்சி? https://youtu.be/lIXpkfxeERc

See More
தமிழகத்தில் 10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரத்து

தமிழகத்தில் 10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரத்து; அனைவரும் ஆல் பாஸ்!

தமிழகத்தில் 10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரத்து; அனைவரும் ஆல் பாஸ்! https://youtu.be/vR3exsMaHQg

See More
2020 பத்தாம் வகுப்புத் பொதுத்தேர்வு; 3 அதிரடி திட்டங்கள்

2020 பத்தாம் வகுப்புத் பொதுத்தேர்வு; 3 அதிரடி திட்டங்கள்?

2020 பத்தாம் வகுப்புத் பொதுத்தேர்வு; 3 அதிரடி திட்டங்கள்?

See More
2020 பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ஆல் பாஸ் ஆ

10-ஆம் வகுப்பு தேர்வில் அனைவரும் தேர்ச்சியா?

10-ஆம் வகுப்பு தேர்வில் அனைவரும் தேர்ச்சியா?

See More
ஜுன் 01 பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு 2020 நடத்துவது சாத்தியமா

ஜுன் 01 பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு 2020 நடத்துவது சாத்தியமா?

ஜுன் 01 பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு 2020 நடத்துவது சாத்தியமா? https://youtu.be/tNdw94a9n_Y

See More
ஜுன் 01 பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு 2020 நடத்துவது சாத்தியமா

ஜுன் 01 பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு 2020 நடத்துவது சாத்தியமா?

ஜுன் 01 பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு 2020 நடத்துவது சாத்தியமா? https://youtu.be/tNdw94a9n_Y

See More
மே இறுதியில் 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2020

மே இறுதியில் 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2020?

மே இறுதியில் 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2020?

See More
10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2020 ரத்து செய்ய வாய்ப்பே இல்லை! ஏன்

10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2020 ரத்து செய்ய வாய்ப்பே இல்லை! ஏன்?

10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2020 ரத்து செய்ய வாய்ப்பே இல்லை! ஏன்?

See More