மே மாத ரேசன் பொருட்களுக்கு டோக்கன் வழங்கும் தேதியில் மாற்றம்

மே மாத ரேசன் பொருட்களுக்கு டோக்கன் வழங்கும் தேதியில் மாற்றம்?

மே மாத ரேசன் பொருட்களுக்கு டோக்கன் வழங்கும் தேதியில் மாற்றம்?

See More
2020 ஜூன் 01 முதல் ‘ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டம்

01.06.2020|‘ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டம்’|One Nation, One Ration Card Tamil

01.06.2020|‘ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டம்’|One Nation, One Ration Card Tamil

See More
நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான ரேசன் கார்டு

“ஒரே நாடு, ஒரே ரேசன் கார்டு”|one nation one ration card|நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான ரேசன் கார்டு!

நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான ரேசன் கார்டு; அனைத்து மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்!

See More
1 லட்சம், 'ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு'கள் வாங்க நாளை கடைசி நாள்

1 லட்சம், ‘ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு’கள் வாங்க நாளை கடைசி நாள்! TNPDS Smart Ration Card

1 லட்சம், ‘ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு’கள் வாங்க நாளை கடைசி நாள்! TNPDS Smart Ration Card

See More