1 லட்சம், 'ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு'கள் வாங்க நாளை கடைசி நாள்

1 லட்சம், ‘ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு’கள் வாங்க நாளை கடைசி நாள்! TNPDS Smart Ration Card

1 லட்சம், ‘ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு’கள் வாங்க நாளை கடைசி நாள்! TNPDS Smart Ration Card

See More
tnpds -gov-in website not working tnpds

tnpds.gov.in 2017 website working or not?

tnpds.gov.in 2017 website working or not?

See More

How to Check TNPDS Smart Ration Card Status Online | Tnpds.net.in

How to Check TNPDS Smart Ration Card Status Online | Tnpds.net.in TNPDS Smart Card Status Online :   Tamil Nadu Old ration cards will be automatically converted into the new smart ration cards by the government. TN Smart ration cards latest notification, changes, support will be available at the official web portal of TNPDS.   […]

See More
TNPDS Online Smart Ration Card Correction in TamilNadu - tnpds-net-in

TNPDS Online Smart Ration Card Correction in TamilNadu | Tnpds.net.in

TNPDS Online Smart Ration Card Correction in TamilNadu | Tnpds.net.in   TNPDS Ration Card Correction : Tamil Nadu Government has presented an new online system for digital smart ration card. TN Government has set up this smart ration card scheme to take the system to the next digital level. Tamil Nadu Old ration cards will […]

See More
தமிழகத்தில் இன்று முதல் 'ஸ்மார்ட்' ரேஷன் கார்டு கட்டாயம்

மார்ச் 1 2018 முதல் ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு கட்டாயம்!

தமிழகத்தில் ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க இன்று முதல் ஸ்மார்ட் கார்டு கட்டாயம்!  

See More
APPLY SMART RATION CARD ONLINE - TNPDS-NET-IN

How to Apply New Smart Ration Card Online – WWW.TNPDS.GOV.IN

  How to Apply Online for New Smart Ration Card   Step by Steps Instruction to Apply for Smart Ration Card/Family Card Through Online in TamilNadu.   STEP 1: Go to the official website of Tamilnadu Public Distribution(TNPDS) – www.tnpds.gov.in , www.tnpds.com STEP 2: Click Now “Smart Card Application” under the USEFUL LINKS section as […]

See More