1 லட்சம், 'ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு'கள் வாங்க நாளை கடைசி நாள்

1 லட்சம், ‘ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு’கள் வாங்க நாளை கடைசி நாள்! TNPDS Smart Ration Card

1 லட்சம், ‘ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு’கள் வாங்க நாளை கடைசி நாள்! TNPDS Smart Ration Card

See More
tnpds -gov-in website not working tnpds

tnpds.gov.in 2017 website working or not?

tnpds.gov.in 2017 website working or not?

See More
TNPDS Online Smart Ration Card Correction in TamilNadu - tnpds-net-in

TNPDS Online Smart Ration Card Correction in TamilNadu | Tnpds.net.in

TNPDS Online Smart Ration Card Correction in TamilNadu | Tnpds.net.in   TNPDS Ration Card Correction : Tamil Nadu Government has presented an new online system for digital smart ration card. TN Government has set up this smart ration card scheme to take the system to the next digital level. Tamil Nadu Old ration cards will […]

See More
check smart ration card status

How to Track the Smart Card Application Status Online

How to Track the Smart Card Application Status Online – TNPDS.GOV.IN If you have already applied new smart card/smart ration card correction, you must have your application reference number. Using your reference number, check the status of your smart card application using tnpsc official website. Step 1: 1. Open Official Website of TNPDS www.tnpds.gov.in 2.Click […]

See More
TNPDS Online Ration Card Correction - tnpds-net-in

TNPDS Online Ration Card correction in Tamilnadu

  Simple Online Method to Change of Address and Name Deletion or Update Family Card TNPDS (TamilNadu Public Distribution System) web portal provides online correction/update in ration card of family card. TNPDS Web/TNEPDS APP gives lots of features in to correction in family ration card.   The following details of operation you may to correction/update […]

See More