அடுத்தடுத்த இ-பைக் சம்பவங்கள்

அடுத்தடுத்த இ-பைக் சம்பவங்கள்..! சாலையில் நின்ற ஓலா ஸ்கூட்டர் தீடீரென தீப்பற்றி எரிந்த விபரீதம் OLA!

அடுத்தடுத்த இ-பைக் சம்பவங்கள்..! சாலையில் நின்ற ஓலா ஸ்கூட்டர் தீடீரென தீப்பற்றி எரிந்த விபரீதம் OLA!