அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகுகிறதா தேமுதிக

அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகுகிறதா தேமுதிக?

அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகுகிறதா தேமுதிக?