தமிழகத்தில் முழு ஊரடங்கில் தளர்வு

தேவைப்பட்டால் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிரடி!!!

தமிழகத்தில் முழு ஊரடங்கில் தளர்வு? முதல்வர் எடுத்த முடிவு இதுதான்!