பயிர்கடன் தள்ளுபடி; மாவட்ட வாரியாக எத்தனை கோடி

பயிர்கடன் தள்ளுபடி; மாவட்ட வாரியாக எத்தனை கோடி?

விவசாய பயிர்கடன் தள்ளுபடி; 22 கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் விவரங்கள் சேகரிப்பு!