மே 15 முதல் ரேஷன் கடைகளில் ரூ.2,000

மே 15 முதல் ரேஷன் கடைகளில் ரூ.2,000?

மே 15 முதல் ரேஷன் கடைகளில் ரூ.2,000 வழங்கப்படும் – அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி!