வன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீத உள்ஒதுக்கீடு

வன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீத உள்ஒதுக்கீடு; முழு விவரம்!

வன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீத உள்ஒதுக்கீடு; பேரவையில் சட்ட மசோதா நிறைவேற்றம்!