146 அடிஉயரம் கொண்ட உலகிலேயே மிகப்பெரியமுருகன் கோயில்

146 feet world biggest Murugan temple/146அடிஉயரம் கொண்ட உலகிலேயே மிகப்பெரியமுருகன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்!

146 feet world biggest Murugan temple/146அடிஉயரம் கொண்ட உலகிலேயே மிகப்பெரியமுருகன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்!