தமிழக பட்ஜெட் 2022-23

தமிழக பட்ஜெட் 2022-23 | TN Budget 2022-23 | மகளிருக்கு மாதம் ரூ.1000?

2022-23 தமிழக பட்ஜெட் |மகளிருக்கு மாதம் ரூ.1000 வழங்கும் திட்டம் பட்ஜெட்டில் இடம்பெறுமா?