திருக்கடையூர் ஸ்ரீ அமிர்தகடேஸ்வர சுவாமி

LIVE : திருக்கடையூர் ஸ்ரீ அமிர்தகடேஸ்வர சுவாமி தேவஸ்தானம் மகா கும்பாபிஷேகம் | சிறப்பு நேரலை 2022

LIVE : திருக்கடையூர் ஸ்ரீ அமிர்தகடேஸ்வர சுவாமி தேவஸ்தானம் மகா கும்பாபிஷேகம் | சிறப்பு நேரலை 2022