எச்சரிக்கை! பொது இடங்களில் உள்ள சார்ஜிங் பாயிண்டை யூஸ் பண்ணாதீங்க

எச்சரிக்கை! பொது இடங்களில் உள்ள சார்ஜிங் பாயிண்டை யூஸ் பண்ணாதீங்க; மீறினால்?

எச்சரிக்கை! பொது இடங்களில் உள்ள சார்ஜிங் பாயிண்டை யூஸ் பண்ணாதீங்க; மீறினால்?