அரியதுறை வரமுக்தீஸ்வரர் கோயில் புகைப்படங்கள்

Ariyathurai Sri Varamoortheeswarar Temple Images|tamilnadu temple photos

அரியதுறை வரமுக்தீஸ்வரர் கோயில் புகைப்படங்கள்|அரியதுறை என்னும் ஊரில் அமைந்துள்ள சிவன் கோவில்!