தமிழகத்தில் இன்று முதல் 'ஸ்மார்ட்' ரேஷன் கார்டு கட்டாயம்

மார்ச் 1 2018 முதல் ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு கட்டாயம்!

தமிழகத்தில் ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க இன்று முதல் ஸ்மார்ட் கார்டு கட்டாயம்!