ரேஷன் கார்டில் பெயர் நீக்கம் செய்வதில் காலதாமதம்

ரேஷன் கார்டில் பெயர் நீக்கம் செய்வதில் காலதாமதம்; அலைக்கழிக்கும் அதிகாரிகள்!

ரேஷன் கார்டில் பெயர் நீக்கம் செய்வதில் காலதாமதம்; அலைக்கழிக்கும் அதிகாரிகள்!