சர்க்கரை ரேஷன் அட்டையை அரிசி ரேஷன் அட்டையாக மாற்றலாம்

How to Change Smart Ration Card Type| Sugar Ration Card to Rice Ration Card|TNPDS 2019

TNPDS 2019| சர்க்கரை ரேஷன் அட்டையை அரிசி ரேஷன் அட்டையாக மாற்றலாம்!