சர்க்கரை அட்டையை அரிசி அட்டையாக மாற்ற கடைசி தேதி

TNPDS|SMART RATION CARD 2019| சர்க்கரை அட்டையை அரிசி அட்டையாக மாற்ற கடைசி தேதி நீட்டிப்பு!

சர்க்கரை அட்டை அரிசி அட்டையாக மாற்ற NPHH-S to NPHH Smart Ration Card 2019

One thought on “TNPDS|SMART RATION CARD 2019| சர்க்கரை அட்டையை அரிசி அட்டையாக மாற்ற கடைசி தேதி நீட்டிப்பு!

  1. kindly request you to give the permission to change the ration card from sugar to as rice card
    i could not change my ration card due to some unavoidable reasons
    please extend the date to change

Comments are closed.